Home / Tin tức / Bản vẽ phối cảnh mục tiêu từ nay đến năm 2020 của trường Tiểu học Triệu Đông (Khu vực Nại Cửu)

Bản vẽ phối cảnh mục tiêu từ nay đến năm 2020 của trường Tiểu học Triệu Đông (Khu vực Nại Cửu)

Theo thầy giáo Võ Nguyên Hồng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Triệu Đông, mục tiêu từ nay đến năm 2020 phấn đấu xây dựng cảnh quan trường Tiểu học Triệu Đông (Khu vực Nại Cửu) như hình sau:

A Hong a1

A Hong a2

A Hong a3

A Hong a4

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply