Home / Bảng vàng vinh danh / Danh sách những tấm lòng ủng hộ làm đường quanh Nghĩa trang Cồn ván 2017-2018

Danh sách những tấm lòng ủng hộ làm đường quanh Nghĩa trang Cồn ván 2017-2018

Danh sách những tấm lòng ủng hộ làm đường quanh Nghĩa trang Cồn Ván

cập nhật đến ngày 25/6/2018.

1c-lang

1b-lang

1-lang

1a-Lang

6-30-2018 5-54-41 AM

(Thông tin từ Hoàng Trọng Đức)

—————————————————————————————————————————

MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐƯỜNG ĐÃ THI CÔNG

Tuyến 1 đã hoàn thành

0-nt7

0-nt6

0-nt5

0-nt1

Tuyến 2 đan chờ ổn định mặt bằng

1-d

Ảnh: conghc76

 Nguồn FaceBook Lành Võ và Bui Vo

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply