Home / Bảng vàng vinh danh / DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018

Tạm tính đến ngày 10/6/2018: đã nhận được  627.908.000 VNĐ và 4.200 USD

Vật liệu:  86,5 Tấn xi măng

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 1

TT Phương danh Địa chỉ Hỷ cúng Ghi chú
1 Hoàng Minh Khánh Bình Phước 500 bao xi măng  
2 Công ty Đại Hoàng Kim Huyện Phú Riềng, tỉnh  Bình Phước 10.000.000đ  
3 Tiêu Hà Khoa Hà Nội 5.000.000đ  
4 Vũ Quyết Hà Nội 5.000.000đ  
5 Bảo Khánh Hân TP. Hồ Chí Minh 20.000.000đ  
6 Trần Thị Túc Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
7 Võ Thị Sương Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
8 Lâm Thụy Nguyên Hồng TP. Hồ Chí Minh 10.000.000đ  
9 Phật tử Thu Trang TP. Hồ Chí Minh 5.000.000đ  
10 Nguyễn Thị Kim Hòa TP. Hồ Chí Minh 500.000đ  
11 Hoàng Thị Cẩm Vân TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
12 Hoàng Thị Cẩm Nhung TP. Hồ Chí Minh 500.000đ  
13 Hoàng Thị Bích Thủy TP. Hồ Chí Minh 200.000đ  
14 Lê Đức Tuấn Đội 7, Nại Cửu 1.000.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 2

TT Phương danh Địa chỉ Hỷ cúng Ghi chú
1 Công ty Chánh Nam `TP. Hồ CHí Minh 1.000.000đ  
2 Anh chị Khải, Trâm USA 500USD  
3 Phùng Thị Thuấn và gia đình USA 2.000USD  
4 Nguyễn Thị Cúc TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
5 Nguyễn Thị Oanh TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
6 Nguyễn Thị Kim Trị TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
7 Huỳnh Thị Diệu Nga Thị xã Quảng Trị 300.000đ  
8 Trần Thị Lý Đội 1 – Nại Cửu 300.000đ  
9 Trần Thị Khánh Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
10 Lê Đoàn Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
11 Lê Thành Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
12 Lê Đoạn Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
13 Lê Hùng Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
14 Lê Cường Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
15 Lê Phiệt Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
16 Nguyễn Hữu Hồng Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
17 Phan Văn Sinh Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
18 Nguyễn Hiền Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
19 Trương Thị Tảo Vân Hòa, Triệu Hòa 100.000đ  
20 Võ Thị Phụng Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
21 Đoàn Thị Khánh Thị xã Quảng Trị 2.000.000đ  
22 Mạnh thường quân   700.000đ  
23 Phật tử Diệu Minh TP. Hồ Chí Minh 300.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 3

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG GHI CHÚ
1 Nhả Trâm, Đình Thuần

Đã Nẵng

500.000đ  
2 Lê Thị Hường Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
3 Lê Thị Thú Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
4 Hoàng Thị Ngọc Yến Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
5 Võ Thế Anh Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
6 Trần Ngọc T.P Hồ Chí Minh 1.500.000đ  
7 Trần Đình Thông Đội 1, Xóm Hà, Nại Cửu 300.000đ  
8 Trần Quốc Ngọc Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
9 Hoàng Xuân Cúc Đà Nẵng 1.000.000đ  
10 Lê Văn Ngọc T.P Hồ Chí Minh 1.000.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 4

(DANH SÁCH CÁC GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TẠI ĐỒNG XOÀI-BÌNH PHƯỚC PHÁT TÂM ỦNG HỘ XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU)

STT Họ Và Tên Địa chỉ Số Tiền Ghi Chú
1 Võ Tử Hiếu Đồng xoài – Bình phước 250.000  
2 Võ Hòa Đồng xoài – Bình phước 250.000  
3 Hoàng Văn Khánh Đồng xoài – Bình phước 500.000  
4 Trần Thị Mai ( Tiếu) Đồng xoài – Bình phước 500.000  
5 Võ Chương Đồng xoài – Bình phước 250.000  
6 Võ Hiếu Đồng xoài – Bình phước 250.000  
7 Võ Thị Huê ( Long) Đồng xoài – Bình phước 500.000  
8 Võ Hoài Đồng xoài – Bình phước 500.000  
9 Lê Thị Hoa (Xê) Đồng xoài – Bình phước 500.000  
10 Trần Thị Thủy (Điều) Đồng xoài – Bình phước 500.000  
11 Võ Nga Đồng xoài – Bình phước 500.000  
12 Võ Ngọc Bằng Đồng xoài – Bình phước 500.000  
13 Lê Kim Anh Đồng xoài – Bình phước 300.000  
14 Trần Thị Ngọc (Xê) Đồng xoài – Bình phước 300.000  
15 Võ Thị Huê ( Nga) Đồng xoài – Bình phước 300.000  
16 Hoàng Lượng Đồng xoài – Bình phước 200.000  
17 Lê Xuân Hồng Đồng xoài – Bình phước 200.000  
18 Hoàng Văn lai Đồng xoài – Bình phước 200.000  
19 Hoàng Văn Vang Đồng xoài – Bình phước 200.000  
20 Võ văn Sô Đồng xoài – Bình phước 200.000  
21 Lê Thị Bồng Đồng xoài – Bình phước 200.000  
22 Trần Chánh Thi Đồng xoài – Bình phước 200.000  
23 Võ Thị Kiểm Đồng xoài – Bình phước 200.000  
24 Võ Thanh Cảnh Đồng xoài – Bình phước 200.000  
25 Lê Thị Ngọc Bích Đồng xoài – Bình phước 200.000  
26 Võ Thị Huệ ( Nga) Đồng xoài – Bình phước 200.000  
27 Lệ Thị Phố Đồng xoài – Bình phước 200.000  
28 Lê Quang Vinh Đồng xoài – Bình phước 200.000  
29 Nguyễn Thị Yến (Ngung) Đồng xoài – Bình phước 200.000  
30 Võ Ngọc Khanh Đồng xoài – Bình phước 200.000  
31 Võ Thị Mỹ Phượng Đồng xoài – Bình phước 200.000  
32 Võ Thị Mỹ Vân Đồng xoài – Bình phước 200.000  
33 Võ Hòa Đồng xoài – Bình phước 200.000  
34 Hoàng Tâm Đồng xoài – Bình phước 200.000  
35 Lê Thị Ánh Đồng xoài – Bình phước 100.000  
36 Lê Thị Hường Đồng xoài – Bình phước 100.000  
37 Trần Thiện Cường Đồng xoài – Bình phước 100.000  
38 Hoàng Thành Đồng xoài – Bình phước 100.000  
39 Hoàng Xuân Lộc Đồng xoài – Bình phước 100.000  
40 Hoàng Minh Đức Đồng xoài – Bình phước 100.000  
41 Trần Thị Ngung Đồng xoài – Bình phước 100.000  
  Cộng   10.400.000  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 5

TT Họ và tên Nơi ở Số tiền (đồng) Ghi chú
1 Lê Cẩn Hùng Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 1.000.000  
2 Hoàng Thanh Phong Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 500.000  
3 Hoàng Tăng Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
4 Trần Văn Sành Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
5 Võ Công Thành Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 100.000  
6 Hoàng Thị Huê Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 100.000  
7 Võ Chuyên Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 300.000  
8 Trần Quốc Gia Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
9 Võ Đức Thọ Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
10 Võ Công Đức Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
11 Trần Hoàng Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
12 Võ Minh Điểu Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 500.000  
13 Trần Thị Liểu Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
14 Nguyễn Chư Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
15 Nguyễn Mạnh Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 100.000  
16 Lê Aïnh Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  
17 Lê Thành Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000 Con trai Lê  Hoa
18 Lê Thị Diệu  Hòa Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000  Con gái Lê Cảnh Hùng
19 Lê Cẩn Quang Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 200.000 Con  trai Lê Cảnh Hùng
  Cộng   5.000.0000  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 6

TT Họ và tên Địa chỉ Hỷ cúng
1 Trần Tâm Đội 4, Nại Cửu 500.000đ
2 Phật tử Cầm Ngô Xá Tây 100.000đ
3 Lê Hành Đội 7, Nại Cửu 500.000đ
4 Võ Thị Sự Đội 1, Nại Cửu 1.000.000đ
5 H uynh Trưởng Hồng Ánh Bích La Đông 500.000đ
6 Trần Phụ Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
7 Võ Thanh Lâm (con Nguyên Sa) 1.000.000đ
8 Lê Cảnh Tài Đội 5, Bích La 100.000đ
9 Trần Thị Lành Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
10 Nguyễn Hữu Tấn Bích La Đông 100.000đ
11 Nguyễn Thị Mọn Long Thành, Đồng Nai 300.000đ
12 Trần Thị Gia Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
13 Lê Thị Tụy Đội 7, Nại Cửu 1.000.000đ
14 Lê Thị Năm Bích La Đông 200.000đ
15 Trần Thị Giang Bích La Đông 200.000đ
16 Phạm Thị Liễu Bích La Đông 100.000đ
17 Lê Thị Xoan Bích La Đông 100.000đ
18 Nguyễn Thị Thương Đội 7, Nại Cửu   1.000.000đ
19 Ngô Thị Vang TX Quảng Trị 200.000đ
20 Lê Viết Hữu Đội 4, Bích La Đông 100.000đ
21 Lê Thị Hiền Đội 4, Bích La Đông 100.000đ
22 Võ Thị Điệp Cổ Thành, Triệu Thành 100.000đ
23 Lê Thị Thương Đội 4, Bích La Đông 100.000đ
24 Lê Thị Huy Đội 4, Bích La Đông 100.000đ
25 Nguyễn Thị Nguyệt An Hưng, Triệu Tài 50.000đ
26 Lê Thị Em Đội 3, Bích La Đông 50.000đ
27 Lê Cảnh Giỏ Đội 3, Bích La Đông 100.000đ
28 Lê Bá Hùng Đội 3, Bích La Đông 100.000đ
29 Bùi Văn Thanh Lệ Thủy, Quảng Bình 500.000đ
30 Võ Thị Tùng Loan Lệ Thủy, Quảng Bình 500.000đ
31 Võ Văn Việt ở Mỹ 500USD
32 Trần Thị Thanh (Giỏ) TP Đông Hà 400.000đ
33 Lê Thị Bồng Tân Đức , Triệu Thành 1.500.000đ
34 Võ Giáp Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
35 Nguyễn Thị Được Phú Hội, Triệu An 1.000.000đ
36 Lê Thị Hòa Hà Tây, Triệu An 1.500.000đ
37 Nguyễn Anh Bích  La Đông 200.000đ
38 Nguyễn Xuân Hòa Gio Linh, Quảng Trị 5.000.000đ

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 7

TT THANH DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG GHI CHÚ
1 Lê Thanh Hoàng Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
2 Hoàng Tư Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
3 Võ Cang Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
4 Hoàng Tá Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
5 Trần Tiềm Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
6 Hoàng Xanh Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
7 Hoàng phúc Quang Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
8 Hoàng Trọng Văn Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
9 Nguyễn Văn Trung Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
10 Trần Quốc Khang Xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
11 Võ Thị Thùy Vinh Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
12 Võ Đức Triển Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
13 Trần Tiến Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 200.000đ  
14 Võ Biểu Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
15 Lê Hịu Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
16 Lê Tùng Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
17 Võ Thanh Danh Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
18 Võ Thanh Hoành Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
19 Trần Thị Thu Thủy Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ Con Trần Tiềm
20 Lê Thị Mai Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ  
21 Lê Thị Phương Nhung Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ Con Lê Thanh Hoàng
22 Lê Thị Thú Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 50.000 đ  
23 Hoàng Trọng Trình Xã Lộc Thiện, Lộc Ninh, Bình Phước 100.000 đ 2.950.0000đ
24 Công ty TNHH Liên Minh Phát Quận 6, TP HCM 10.000.000  
25 Hoàng Thỉ Phú Riềng – Bình Phước 200.000  
26 Nguyễn Hữu Hòa- Phú Riềng – Bình Phước 200.000  
27 Lê Khái Phú Riềng – Bình Phước 200.000  
28 Hoàng Minh Hiếu Phú Riềng – Bình Phước 200.000  
29 Võ Mạnh Sáng Phú Riềng – Bình Phước 200.000  
30 Hoàng Thị Con Xã Phước Sơn, Phú Riềng, Bình Phước 2.000.000  
Cộng   13.000.000đ

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 8

TT THANH DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG GHI CHÚ
1 Trần Minh Đội 7, Làng Nại Cửu , Quảng Trị 200.000đ  
2 Bác Nguyễn Tuấn Đội 1, Làng Nại Cửu 1.000.000đ  
3 Đặng Thị Nữ Đắc Lắc 1.000.000đ  
4 Lê Triển Đội 1, Làng Nại Cửu 100.000đ  
5 Trần Thị Sa Đội 2, Làng Nại Cửu 1.000.000đ  
6 Nguyễn Ngọc Dũng TP Vũng Tàu 2.000.000đ  
7 Nguyễn Ngọc Hoài  TP Vũng Tàu 1.000.000đ  
8 Chị Liên TX Quảng Trị 100.000đ  
9 Trần Đại Việt Xóm Hà, Đội 1, Làng Nại Cửu 200.000đ  
10 Lê Thị Thủy Đội 6, Làng Nại Cửu 500.000đ  
11 Cô Quán Thường TP Đông Hà 500.000đ  
12 Nguyễn Thị Thỉu Gio Việt, Gio Linh 500.000đ  
13 Võ Văn Lợi Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
14 Lê Thị Phúc Gio Việt, Gio Linh 200.000đ  
15 Lê Thị Thức Gio Việt, Gio Linh 200.000đ  
16 Lê Thị Thể Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
17 Trần Thị Thảo Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
18 Trần Thị Thương Gio Việt, Gio Linh 200.000đ  
19 Trần Hứa Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
20 Nguyễn Quang Vũ Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
21 Trần Thị Trang Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
22 Nguyễn Phúc Diểm Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
23 Nguyễn Hữu Trọng Gio Việt, Gio Linh 200.000đ  
24 Nguyễn Hữu Long Gio Việt, Gio Linh 200.000đ  
25 Nguyễn Đình Huệ Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
26 Lê Thị Thúy Gio Việt, Gio Linh 100.000đ  
27 Lê Hữu Sót Gio Việt, Gio Linh 120.000đ  
28 Nguyễn Thị Hạnh TP Đông Hà 200.000đ  
29 Mạnh thường quân Ở Mỹ 500USD  
30 Phạm V. Lâm và Trần  T. Nga TP Vũng Tàu 10.000.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 9

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG  GHI CHÚ
1 Lê Hà Trung Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
2 Lê Bá Minh Đội 7, Bích La Đông 100.000đ  
3 Lê Bá Thú Đội 4, Bích La Đông 100.000đ  
4 Lê Thị Thia TXQT 1.500.000đ  
5 Nguyễn Thị Huyền TXQT 1.500.000đ  
6 Trần Thị Lựu Đội 7, Nại Cửu 3.000.000đ  
7 Phan Văn Hà Đà Lạt, Lâm Đồng 1.000.000đ  
8 Phan Văn An Đà Lạt, Lâm Đồng 500.000đ  
9 Võ Chính Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
10 Hoàng Hiếu Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
11 Trần Minh Đội 4, Nại Cửu 1.000.000đ  
12 Nguyễn Thị Hương Đội 3, Nại Cửu 1.000.000đ  
13 Võ Thị Ánh` Đội 4, Nại Cửu 10.000.000đ Con bác Hòa
14 Võ Thế Tùng Kom Tum 10.000.000đ Con bác Hòa
15 Trần Thị Lời Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
16 Nguyễn Thị Sương Đội 7, Bích La Đông 200.000đ  
17 Hoàng Thị Huệ Đội 5, Nại Cửu 500.000đ  
18 Lê Thị Ba Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
19 Trần Văn Minh Thôn Nại Cửu , Hướng Hóa 500.000đ  
20 Trần Thị Thanh Thôn Nại Cửu , Hướng Hóa 500.000đ  
21 Trần Thị Nhung Thôn Nại Cửu, Hướng Hóa 500.000đ  
22 Hoàng Thị Lý Đội 3, Nại Cửu 2.000.000đ  
23 Gia đình Hoàng Mãi, Võ Thị An Đội 1, Nại Cửu 8.000.000đ  
24 Trần Thị Hiu Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
25 Lê Thị Tám Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
26 Lê Quyền Đội 6, Nại Cửu 400.000đ  
27 Nguyễn Thị Thẩm Vân Hòa, Triệu Hòa 100.000đ  
28 Hoàng Thị Ân Vân Hòa, Triệu Hòa 100.000đ  
29 Lê Thị Loan Vân Hòa, Triệu Hòa 100.000đ  
30 Trần Thị Ba Cửu Thành, Tân Thành, Lao Bảo 500.000đ  
31 Hoàng Thuận Đội 6, Nại Cửu 300.000đ  
32 Võ Thị Vĩnh Đội 3, Nại Cửu 300.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 10

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG
1 Trần Thị Khanh Thị xã Quảng Trị 500.000đ
2 Nguyễn Thị Yến Cổ Thành, Triệu Thành 200.000đ
3 Hoàng Thị Thô Đội 3, Nại Cửu 200.000đ
4 Hoàng Sự Đội 6, Nại Cửu 100.000đ
5 Hoàng Chí Đội 6, Nại Cửu 100.000đ
6 Nguyễn Thị Kính Phú Liêu 200.000đ
7 Nguyễn Thị Mừng Thị xã Quảng Trị 200.000đ
8 Hoàng Nhật TP Hồ Chí Minh 500.000đ
9 Hoàng Thanh Phương TP Đà Nẵng 2.000.000đ
10 Nguyễn Khắc Thanh TP Đà Nẵng 200.000đ
11 Lê Có Đội 4, Nại Cửu 500.000đ
12 Hồ Thị Lợi Đội 4, Nại Cửu 200.000đ
13 Lê Bút Đội 7, Nại Cửu 200.000đ
14 Lê Thị Hằng Đội 2, Nại Cửu 1.500.000đ
15 Võ Thị Hương Thị xã Quảng Trị 1 tấn xi măng
16 Võ Thị Liên Thị xã Quảng Trị 1 tấn xi măng
17 Nguyễn Thị Diệu Trang Thị xã Quảng Trị 500.000đ
18 Nguyễn Chiu Đội 6, Nại Cửu 50.000đ
19 Trần Thị Liễu Đội 6, Nại Cửu 100.000đ
20 Võ Thị Quý Đội 6, Nại Cửu 100.000đ
21 Trần Động Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
22 Lê Sồ Đội 6, Nại Cửu 500.000đ
23 Phật từ Chùa Vạn Đức Quận Tân Bình, TP HCM 34.000.000đ
24 Phật tử Nguyễn Tiến Mạnh Quảng Điền, Triệu Phong 300.000đ
25 Lê Thị Lam Bích La Đông 200.000đ
26 Trần Thị Toan Đội 4, Nại Cửu 100.000đ
27 Nguyễn Thị Tuyết Thị xã Quảng Trị 2.000.000đ

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 11

1 Trần Thị Rớt Hữu Niên, Triệu Hòa 100.000đ  
2 Hoàng Xuân Cẩn Tích Tường, Hải Lệ 300.000đ  
3 Nguyễn Thị Hường Ngô Xá Đông, Triệu Trung 500.000đ  
4 Hoàng Tồn Đội 2, Nại Cửu 300.000đ  
5 Hoàng Thị Kim Vân Đội 2, Nại Cửu 300.000đ  
6 Võ Tử Cường Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
7 Hoàng Bồi Đội 3, Nại Cửu 500.000đ  
8 Đạo tràng Quảng Phú Thị xã Quảng Trị 3.000.000đ  
9 Võ Thị Mỹ ở Mỹ 500USD  
10 Lê Đạc Quảng Trị 500.000đ  
11 Lê Tý Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
12 Lê Vầy Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
13 Võ Thị Liễu Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
14 Trần Tùng Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
15 Lê Thị Nguyệt Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
16 Hội NCT Nại Cửu 200.000đ  
17 Hoàng Có Đội 6, Nại Cửu 400.000đ  
18 Hoàng Văn Sửu Đội 2, Nại Cửu 300.000đ  
19 Lê Thị Lanh (Tâm) Đông Hà 500.000đ  
20 Đạo Tràng chùa Hải Quang Tại tỉnh Quảng Trị 5 tấn XM  
21 Ngô Thị Quỳ KP5, Gio Linh 100.000đ  
22 Hoàng Thị Tuyết Triệu Độ 200.000đ  
23 Trần Thị Thỉnh Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
24 Trần Thị Dạn Đội 4, Nại Cửu 300.000đ  
25 Thầy Nguyễn Văn Thắng TXQT 500.000đ  
26 Nguyễn Thị Hường Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
27 Lan Hương Ngân hàng Vĩnh Định, TP 200.000đ  
28 Trần Quốc Tuấn Nại Cửu 1 tấn XM  
29 Trần Minh Viễn Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
30 Chùa An Đôn An Đôn , TXQT 1.000.000đ  
31 Đạo tràng Định Hướng TXQT 1.000.000đ  
32 Đạo tràng Nhân Vân TXQT 400.000đ  
33 Hoàng Bình Đội 2, Nại Cửu 500.000đ  
34 Võ Thị Bé Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
35 Võ Long Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
36 Hoàng Thị Lê Đội 3, Nại Cửu 1.000.000đ  
37 Trần Chính Đội 5, Nại Cửu 500.000đ  
38 Võ Thị Hạnh Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
39 Lê Hiệp Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
40 Trần Thị Diệp Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
41 Trần Thị Sự Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
42 Lê Hồng Đội 5 , Nại Cửu 100.000đ  
43 Hoàng Thị Phước Đội 4, Nại Cửu 50.000đ  
44 Lê Thị Phúc (Hiệp) Đội 5, Nại Cửu 50.000đ  
45 Trần Quang, Nguyễn Quang Duy Phú Liêu, Triệu Tài 200.000đ  
46 Chùa Thanh Xuân Triệu An 1.200.000đ  
47 Hoàng Trọng Đức Đội 3 , Nại Cửu 200.000đ  
48 Đạo trang tu bát Quan trai, Nhiếp Thọ Triệu Trạch 200.000đ  
49 Nguyễn Đinh Tân Long, Hướng Hóa 200.000đ  
50 Võ Bình Đội 1 , Nại Cửu 400.000đ  
51 Ban Huynh trưởng GĐPT An Tiêm 200.000đ  
52 Hoàng Nghĩa Đội 3 , Nại Cửu 100.000đ  
53 Võ Thị Mười Đội 5 , Nại Cửu 200.000đ  
54 Võ Ánh Đội 2 , Nại Cửu 200.000đ  
55 Trần Thị Thảo Đội 6 , Nại Cửu 200.000đ  
56 Gia đình Võ Tử Minh Đội 7 , Nại Cửu 500.000đ  
57 Trần Thị Hoa Đội 4 , Nại Cửu 200.000đ  
58 Lữ Thị Thanh Chùa Cổ Thành 100.000đ  
59 Võ Hoài Đinh Đội 1 , Nại Cửu 200.000đ  
60 Gia đình chị Lộc Tả Hữu, Triệu Tài 1.000.000đ  
61 Viết Thị Bé Đội 5 , Nại Cửu 100.000đ  
62 Trần Quốc Lập Đội 5 , Nại Cửu 100.000đ  
63 Bùi Thị Bốn Đội 6 , Nại Cửu 50.000đ  
64 Hoàng Động Đội 5 , Nại Cửu 100.000đ  
65 PT Lê Thị Hiền Thanh Đông Hà, Quảng Trị 2.000.000đ  
66 Võ Sắt Đội 5 , Nại Cửu 500.000đ  
67 Trần Khôi Đội 3 , Nại Cửu 100.000đ  
68 Lê Tập Đội 5 , Nại Cửu 200.000đ  
69 Phan Thị Giá Đội 2 , Nại Cửu 400.000đ  
70 Ngô Thị Bay An Mô, Triệu Long 100.000đ  
71 Lê Thị Xúy Bích La Trung 400.000đ  
72 Đoàn Viết Mĩa Đội 1, Nại Cửu 300.000đ  
73 Đoàn Viết Hùng Đội 1 , Nại Cửu 200.000đ  
74 Võ Thị Phụng Đội 6 , Nại Cửu 150.000đ  
75 Hoàng Thị Nga Huế 300.000đ  
76 Hoàng Thị Anh Trà Vinh 500.000đ  
77 Lê Dung Đội 6 , Nại Cửu 500.000đ  
78 PT Nguyễn Thị Hạnh Phú Liêu, Triệu Tài 150.000đ  
79 Nguyễn Quang Mạnh Phú Liêu, Triệu Tài 200.000đ  
80 Thầy giáo Hoàng Minh Long TXQT 1.000.000đ  
81 NPĐ Phúc Lộc Phúc Lộc 200.000đ  
82 Đảng ủy, UB xã Triệu Đông 1 lẵng trái cây    
83 Trần Thị Giỏ Đội 3 , Nại Cửu 500.000đ  
84 Nguyễn Tựu Đội 2 , Nại Cửu 200.000đ  
85 Mệ Lộc Đội 4 , Nại Cửu 100.000đ  
86 Cháu Lan Đội 4 , Nại Cửu 100.000đ  
87 BĐH GĐPT huyện T.Phong Triệu Phong 200.000đ  
88 Nguyễn Thị Lài Tài Lương 100.000đ  
89 Lê Văn Lam Phường Nại Cửu 100.000đ  
90 Đặng Vĩnh Quý Đ3, Lộc Hạ, Quảng Bình 500.000đ  
91 Lê Văn Minh Đội 1 , Nại Cửu 200.000đ  
92 Trần Thị Hồng Đội 5 , Nại Cửu 200.000đ  
93 Hoàng Thị Don Đội 4 , Nại Cửu 1.000.000đ  
94 Võ Văn Mãi Đội 5 , Nại Cửu 200.000đ  
95 Hoàng Thị Đàn Đội 6 , Nại Cửu 200.000đ  
96 Trần Sanh Đội 4 , Nại Cửu 150.000đ  
97 Trần Thị Diển Đội 3 , Nại Cửu 200.000đ  
98 Trần Thị Mùi Đội 4 , Nại Cửu 200.000đ  
99 Nguyễn Thị Hồng Gấm Đội 4 , Nại Cửu 200.000đ  
100 Lê Hữu Đông Đội 6 , Bích La Đông 100.000đ  
101 Nguyễn Văn Lai Tân Trung, Tâp Hợp 200.000đ  
102 Nguyễn Thị Chót Tân Trung, Tân Lập, Hướng Hóa 1.000.000đ  
103 Võ Thị Táo Quảng Bình 500.000đ  
104 Lê Thị Cảnh Quảng Bình 200.000đ  
105 Nguyễn Thị Xuân Quảng Bình 100.000đ  
106 PT Nhuận Hoa Nông trường Lệ Ninh,Q. Bình 500.000đ  
107 PT Lý Tổ Nông trường Lệ Ninh,Q Bình 100.000đ  
108 ĐH Hoàng Công Hiền
  1. ký BTS Huyện T.Phong
200.000đ  
109 Hoàng Thắng Đội 5 , Nại Cửu 300.000đ  
110 Lê Thành Đội 7 , Nại Cửu 200.000đ  
111 GĐ Lê Thị Khế Bích La 200.000đ  
112 PT Nguyễn Thị Hiếu Lệ Thủy, Quảng Bình 200.000đ  
113 Vợ chồng Anh Đản ở Mỹ 5.000.000đ  
114 Võ Thị Tụy Quảng Diệu Thuận 200.000đ  
115 Hoàng Thị Cẩm Thu Đội 7 , Nại Cửu 200.000đ  
116 Lê Bổng (Tuyết) Đội 1 , Nại Cửu 500.000đ  
117 Hoàng Ba Đội 5 , Nại Cửu 200.000đ  
118 Lê Chí Linh Đội 3 , Nại Cửu 400.000đ  
119 Nguyễn Quang Đội 3 , Nại Cửu 200.000đ  
120 Trần Dưỡng Đội 7 , Nại Cửu 200.000đ  
121 Ngô Thị Hoa Đội 1 , Nại Cửu 200.000đ  
122 Nguyễn Thị Dục Đội 1 , Nại Cửu 100.000đ  
123 Võ Sơn Đài, Võ T. T Thủy Đội 1 , Nại Cửu 200.000đ  
124 Võ Thị Tuất Cổ Thành 100.000đ  
125 Võ Thu Đội 2 , Nại Cửu 500.000đ  
126 Phan Thị Ý Đạo Đầu 200.000đ  
127 Trương Như Cựu Đội 4 , Nại Cửu 200.000đ  
128 Trần Thị Thơi Đội 4 , Nại Cửu 200.000đ  
129 Lê Bá Hưng 27 Phan Đình Phùng,TXQT 200.000đ  
130 Hoàng Ngọc Hanh Đội 3 , Nại Cửu 200.000đ  
131 Lê Thị Chắt Đội 4 , Nại Cửu 150.000đ  
132 Lê Nguyên Hồng Đội 1 , Nại Cửu 100.000đ  
133 Nguyễn Thị Cương Đông Hà 400.000đ  
134 NPĐ Đại Hào Đại Hào 300.000đ  
135 BHT, BHT chùa An Mô Chùa An Mô 200.000đ  
136 Lê Thị Phương Cổ Thành 100.000đ  
137 Lê Thị Bông Cổ Thành 100.000đ  
138 Lê Thị Luận Cổ Thành 200.000đ  
139 BHT, GĐPT Cổ Thành Cổ Thành 100.000đ  
140 Nguyễn Thị Tâm Chùa An Tiêm 200.000đ  
141 Lê Thị Luận Cổ Thành 300.000đ  
142 Lữ Thị Thanh Cổ Thành 300.000đ  
143 Lê Thị Thủy Đội 6 , Nại Cửu 200.000đ  
144 Gia đình Bùi Thị Thục,Trần Văn Thanh Đội 4 , Nại Cửu 2.000.000đ  
145 Nguyễn Long Đội 3 , Nại Cửu 100.000đ  
146 Đỗ Minh Nghĩa 133 Ngô Quyền, TXQT 500.000đ  
147 Hoàng Ngọc Hùng Đội 3 , Nại Cửu 100.000đ  
148 Trần Thị Lành Đội 3 , Nại Cửu 100.000đ  
149 Hoàng Doàn Đội 3 , Nại Cửu 200.000đ  
150 Nguyễn Ngọc Anh Đội 1 , Nại Cửu 100.000đ  
151 Võ Phúc Đội 1 , Nại Cửu 100.000đ  
152 NPĐ Thâm Triều Thâm Triều 1.000.000đ  
153 GĐ Võ An Bình Đội 1 , Nại Cửu 500.000đ  
154 NPĐ Tường Vân Tường Vân 3.600.000đ  
155 Bác Dương Tường Vân 100.000đ  
156 Hoàng Kim Tài Chi hội ND4 Nại Cửu 200.000đ  
157 Hoàng Thị Thuấn Đội 5 , Nại Cửu 100.000đ  
158 Lê Hanh Đội 6 , Nại Cửu 200.000đ  
159 Lê Quý Đội 6 , Nại Cửu 100.000đ  
160 Trần Ngọc Lao Bảo 100.000đ  
161 Võ Thắng Đội 6 , Nại Cửu 50.000đ  
162 Nguyễn Văn Tăng Triệu Trung 200.000đ  
163 Nguyễn Văn Quyển Triệu Trung 200.000đ  
164 Hồ Thị Miểu An Tiêm 300.000đ  
165 Lê Minh Hùng Nại Cửu 100.000đ  
166 Lê Việt Nại Cửu 200.000đ  
167 Trần Thị Doàn Nại Cửu 100.000đ  
168 Đặng Thị Hịu An Tiêm 200.000đ  
169 Võ Thị  Thái An Tiêm 100.000đ  
170 NPĐ Vân  Hòa Triệu Hòa 200.000đ  
171 BHT GĐPT Vân  Vận Hải Quy 200.000đ  
172 Lê Anh  Đức Anh Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
173 Nguyên + Lân Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
174 Chị Nhơn Anh Lủy TXQT 1000.000đ  
175 Trần Ty (Lan) Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
176 Nguyễn Thị  Thuyết Đạo Đầu 300.000đ  
177 Ban Mặt Trận Thôn Nại Cửu 200.000đ  
178 Trần Anh Chiến Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
179 Lê Thị Hiền Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
180 Nguyễn Thị Thành Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
181 Lê Xuân Công Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
182 Ông bà Hoàng Thuẩn Đội 5, Nại Cửu 300.000đ  
183 Trần Phôn Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
184 Nguyễn Văn Chương Thanh Lê 200.000đ  
185 Nguyễn Văn Kiểng Thanh Lê 200.000đ  
186 Nguyễn Văn Khứ Thanh Lê 100.000đ  
187 Nguyễn Văn  Dung Đội 4, Nại Cửu 150.000đ  
188 Trần Thọ Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
189 Nguyễn Thị Gẩm Xã Thuận, Hướng Hóa 300.000đ  
190 Nguyễn Đức Vinh Thanh Lê 200.000đ  
191 Võ Hanh Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
192 Nguyễn Thị Hòe Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
193 Trần Đinh Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
194 Lê Trai Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
195 Lê Tráng Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
196 Trần Thị Lệ Quyên Triệu Tài 500.000đ  
197 Trần Liêu Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
198 Trần Thị Hồ (con bà Lời) Sài Gòn 1000.000đ  
199 Hoàng Văn Hậu Đội 5, Nại Cửu 300.000đ  
200 Hoàng Thị  Tắc Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
201 Hội NCT Xã Triệu Đông 200.000đ  
202 Lê Mười Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
203 Võ Thị Viễn Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
204 Lê Thăng Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
205 Nguyễn Văn Tốn Thanh Lê 200.000đ  
206 Nguyễn Thị Khướu An Tiêm 200.000đ  
207 Lê Hăn Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
208 Trần Khánh An Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
209 Nguyễn Văn Toàn Phú Liêu 200.000đ  
210 Hoàng Thị Xá Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
211 Cô Hàn Ái Tử 200.000đ  
212 Nguyễn Thị Ba Ái Tử 300.000đ  
213 Trần Thị Cung Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
214 Lê Thanh  Sơn Hà Nội 1.000.000đ  
215 Trần Tùng Hà Nội 1.000.000đ  
216 Trần Văn Hiển Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
217 Võ Thiên ( Liên ) Đội 6, Nại Cửu 50.000đ  
218 Trần Mưu Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
219 Hoàng Tùng ( Liểu ) Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
220 Võ Khế Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
221 Hoàng Bát Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
222 Hoàng Huỳnh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
223 Lê Thị Thoản Tân Đức Triệu Thành (NPĐ Hậu Kiên) 1.000.000đ  
224 Trường Mầm Non Xã Triệu Đông 200.000đ  
225 Võ Thị Thao Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
226 Trần Định (sãi) Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
227 Hoàng Sỏi Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
228 Lê Quang Châu Chùa Cổ Thành 100.000đ  
229 Lê Văn Thất Ái Tử 300.000đ  
230 Lê Quang Thành Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
231 Võ Đức Thừa Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
232 Võ Nhân Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
233 Võ Kim Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
234 Lê Lưỡng Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
235 Hoàng Văn Khương Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
236 Lê Thị Quý Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
237 Trần Thị Duyên Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
238 O Giải Ái Tử 100.000đ  
239 Nguyễn Thị Qua Ái Tử 100.000đ  
240 Chị Cách Thanh Lê, Triệu Trung 200.000đ  
241 Nguyễn Hữu Bá TXQT 1.000.000đ  
242 Võ Thị Thơm Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
243 Trần Thị Thừa Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
244 Võ Văn Bắc Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
245 Hoàng Lan Anh Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
246 Hoàng Thị Phương Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
247 Võ Thị Thứ Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
248 Hoàng Thị Máy Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
249 Vợ chồng Lê Tăng Đông Hà 15.000.000d  
250 Chùa Phước Mỹ Triệu Giang 500.000đ  
251 Trần Lê Thu Đội 4, Nại Cửu 300.000đ  
252 Phạm Thị Thỉ ĐộI 6, Nại Cửu 100.000đ  
253 Trần Thị Lý Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
254 Vợ chồng Hoàng Đình Anh TXQT 500.000đ  
255 Nguyễn Đức Xuân Phú Liêu, Triệu Tài 150.000đ  
256 Nguyễn Thị Tam Phú Liêu, Triệu Tài 150.000đ  
257 Chị Tuyết An Tiêm, Triệu Thành 200.000đ  
258 Hà Thị Biền An Hưng, Triệu Tài 100.000đ  
259 Nguyễn Thị Nguyệt An Hưng, Triệu Tài 100.000đ  
260 Mẹ Ba, Diễm My An Hưng, Triệu Tài 300.000đ  
261 Đặng Thị Táo TXQT 300.000đ  
262 Thảo, Hằng, Hạnh Bán trái cây 600.000đ  
263 Nguyễn Ngọc Châu + Lụt Đại Hào, Triệu Đại 500.000đ  
264 Đãnh lễ Không tên 200.000đ  
265 Đăng Thảo Đông Hà 500.000đ  
266 Lê Thị Bích Bích La 200.000đ  
267 GĐ Trần Thị Nhung Hướng Hóa 200.000đ  
268 GĐ Trần Kiếm Lao Bảo 200.000đ  
269 Nguyễn Công Thùy Lao Bảo 200.000đ  
270 Cao Tiến Sỹ Lao Bảo 200.000đ  
271 Trần Duy Nguyện Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
272 Võ Thị Bích Vân Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
273 Võ Thị Sâm Đội 6, Nại Cửu 50.000đ  
274 Nguyễn Thiện Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
275 Lê Dưng Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
276 Võ Liễu Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
277 Lê Quảng Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
278 Lê Quang Hữu Phường Nại Cửu 200.000đ  
279 Hoàng Tuấn Đội 5, Nại Cửu 1.000.000đ  
280 Hoàng Thị Cẩm Hằng Cổ Thành 200.000đ  
281 Nguyễn Thị Họt Đội 3, Nại Cửu 300.000đ  
282 Võ Lương Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
283 Nguyễn Thị Di Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
284 Hoàng Thị Tắc Đội 3, Nại Cửu 300.000đ  
285 Trần Thị Mai Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
286 Võ Thị Thương Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
287 Hoàng Thị Thú Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
288 Võ Thị Dỏ Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
289 Nguyễn Trường Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
290 Võ Văn Châu Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
291 Nguyễn Thị Lúa Thanh Lê, Triệu Trung 200.000đ  
292 Lê Thị Mười Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
293 Võ Công Toàn Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
294 Trần Thiên Thanh Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
295 Nguyễn Phước Hiếu Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
296 Lê Thị Đông Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
297 Trần Trọng Sinh Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
298 Lê Thị Bụi Đội 2, Nại Cửu 150.000đ  
299 Lê Lộc Đội 2, Nại Cửu 500.000đ  
300 Nguyễn Thị Bút Triệu Thành 100.000đ  
301 Nguyễn Thị Lan Cổ Thành 100.000đ  
302 GĐ Trần Lưu Thâm Triều 500.000đ  
303 Chùa Mỹ Lộc Triệu Hòa 200.000đ  
304 Võ Thị Lịch Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
305 Tạ Thị Tỵ Đội 4, Nại Cửu 500.000đ  
306 Trần Thị Duyên Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
307 Hà Huy Cường Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
308 Cầm + Cảnh Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
309 Võ Ngọc Cư Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
310 Lê Bình Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
311 Lê Quý Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
312 Võ Khướu Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
313 Hoàng Liễu Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
314 Hoàng Hiệp Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
315 Trần Đức Hảo Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
316 O Sen Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
317 Trần Xuân Bình Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
318 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
319 Lê Thị Lộc (Tám) Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
320 Võ Quyền Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
321 Nguyễn Hùng Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
322 Võ Thức Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
323 Võ Đá Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
324 Võ Sỹ Dũng Phước Long, Bình Phước 500.000đ  
325 Võ Quý Nại Cửu 100.000đ  
326 HTX Nại Cửu   500.000đ  
327 Chùa Sắc Tứ   200.000đ  
328 Trần Trai Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
329 Trần Dâu Đội 5, Nại Cửu 150.000đ  
330 Dương T. Thậu+Sơn Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
331 Lê Sửu Đội 5, Nại Cửu 500.000đ  
332 Nguyễn Thạch Phường Nại Cửu 200.000đ  
333 Đoàn Viết Hòa Ái Tử 100.000đ  
334 Lạch+Sơn Tã Hữu 200.000đ  
335 Trần Tuất Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
336 Trần Bình Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
337 Trần Tánh, Trần Tuấn TXQT 600.000đ  
338 Trần Nam Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
339 Trạm y tế Nại Cửu 200.000đ  
340 Hoàng Nhẫn Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
341 Nguyễn Bắc Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
342 Võ Quý Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
343 Phan Văn Đạm Tã Hữu, Triệu Tài 200.000đ  
344 Nguyễn Nậy Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
345 Nguyễn Chỉ Đội 3, Nại Cửu 150.000đ  
346 Lê Thị Bền Đội 7, Nại Cửu 150.000đ  
347 Nguyễn Thị Trình Hậu Kiên, Triệu Thành 200.000đ  
348 Tạ Thị Cầm Hậu Kiên, Triệu Thành 200.000đ  
349 NPĐ+Đạo hữu Hậu Kiên Hậu Kiên, Triệu Thành 1.000.000đ  
350 Võ Nam Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
351 Trần Hữu Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
352 Trần Hưng Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
353 Trần Âu Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
354 Hoàng Minh Chúc Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
355 Hoàng Đức Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
356 Lê Văn Đức Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
357 Lê Thị Tam Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
358 Nguyễn Thị Uyển Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
359 Hoàng Mua Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
360 Võ Thị Minh Hoa Đà Nẵng 200.000đ  
361 Võ Đại Hướng Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
362 Hoàng Thị Hường Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
363 Lê Văn Phúc Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
364 Võ Thị Cẩm Vân Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
365 Võ Thị Ngọc Anh Đội 4, Nại Cửu 500.000đ  
366 Võ Thị Thảo Đà Lạt 500.000đ  
367 Lê Bá Chung Bích La Đông 200.000đ  
368 Trần Ái   200.000đ  
369 GĐPT Nhan Biều   200.000đ  
370 Mai Bình Hải Thượng 200.000đ  
371 Võ Thanh Bình Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
372 Lê Thị Hạnh Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
373 Trần Hạt Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
374 Trần Thị Mai Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
375 Trần Thị Biện Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
376 Võ Nghĩa Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
377 Trần Đĩnh Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
378 BHT Chùa Phước Lễ   200.000đ  
379 Hoàng Thọ Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
380 Lê Bổng Đội 1, Nại Cửu 300.000đ  
381 Võ Thái Đinh Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
382 Gia đình Thảo Lành TXQT 2.000.000đ  
383 Trần Văn Huệ Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
384 Võ Lành Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
385 Võ Manh Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
386 Trần Đình, Nguyệt, Bé   300.000đ  
387 Nguyễn Máy   200.000đ  
388 Quốc Nam   200.000đ  
389 Hoàng Văn Be Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
390 Lê Thị Thảo TXQT 200.000đ  
391 Lê Thị Lựu+Hà   1.000.000đ  
392 Phạm Thị Đấu TXQT 100.000đ  
393 Võ Thị Thúy Trình TXQT 100.000đ  
394 Lê Tư Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
395 Võ Tùng Đội 2, Nại Cửu 150.000đ  
396 Hoàng Hướng Đội 2, Nại Cửu 150.000đ  
397 Võ Lâm Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
398 Nguyễn Văn Cường Đắc Nông 100.000đ  
399 Lê Văn Cần Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
400 Nguyễn Thị Thoa Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
401 Hoàng Ngoãn Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
402 Võ Huy Phong Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
403 Lê Sức Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
404 Lê Việt Hùng Triệu Thành 300.000đ  
405 Hoàng Thị Thu Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
406 Nguyễn Thành Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
407 Trần Thị Vân Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
408 Võ Thị Tâm Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
409 Võ Thành, Vinh, Hoa Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
410 Trần Thị Loan Đội 4, Nại Cửu 3.000.000đ  
411 O Hồ Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
412 Trần Thanh Sơn Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
413 Võ Thị Tuyết Nga Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
414 Lê Thị Trọng Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
415 Nguyễn Thị Tâm Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
416 Trần Thị Huê Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
417 Nguyễn Kiền Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
418 Võ Thắng Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
419 Võ Thuyết Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
420 Lê Vui Đội 6, Nại Cửu 150.000đ  
421 Hoàng Thị Vẹn Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
422 Trần Hữu Lợi Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
423 Võ Thị Sửu Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
424 Lê Thị Túc Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
425 Lê Thị Con Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
426 Trần Phong Hải Đội 3, Nại Cửu 500.000đ  
427 GĐ chú Sáng Triệu Thành 500.000đ  
428 Nguyễn Thị Bích Triệu Thành 300.000đ  
429 Nguyễn Quang Ánh Xóm Hà 200.000đ  
430 Lê Xuân Cảnh Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
431 Hải Hiền Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
432 Lê Máy Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
433 Thảo+Linh Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
434 Trần Tiến Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
435 Lê Thị Huê Bích La Đông 100.000đ  
436 Nguyễn Thiện Thanh Trường Triệu Đông (Cấp 2) 500.000đ  
437 Võ Quảng Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
438 Nguyễn Thị Tuyền Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
439 Lê Thiết (Tư) Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
440 Lê Đáo Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
441 Lê Cảnh Hòa Bích La Trung 200.000đ  
442 Lê Huỳnh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
443 Trần Thị Sô Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
444 Võ Thị Đơn Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
445 Xuân Ty Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
446 Hoàng Mùi Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
447 Hoàng Ba Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
448 Hoàng Thị Vinh Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
449 Lê Thị Thanh Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
450 Lê Thị Ngư Đội 1, Nại Cửu 300.000đ  
451 Võ Sỹ Hoạt Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
452 Nguyễn T. Cẩm. Thanh TXQT 500.000đ  
453 Võ Nguyên Hồng Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
454 Trường Tiểu học Triệu Đông   200.000đ  
455 Võ Phúc Lợi Ái Tử 200.000đ  
456 Hoa, Phú Đạo Đầu, Triệu Trung 500.000đ  
457 Họ Nguyễn Thôn Nại Cửu 100.000đ  
458 Trần Thị Thơ Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
459 Nguyễn Văn Ngọc Triệu Thành 100.000đ  
460 Võ Phồn Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
461 Nguyễn Hồng Đội 2, Nại Cửu 150.000đ  
462 Trần Thị Bảy Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
463 Hoàng Minh Nam Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
464 Lê Thị Cúc Đạo hữu Cổ Thành 100.000đ  
465 Hồ Thị Kim LiênLê Thị Thu Trang ĐH Cổ Thành 500.000đ  
466 Ban Hộ tự NPĐ Gia Đẳng Triệu Lăng 300.000đ  
467 Làng Nại Cửu Xã Triệu Đông 500.000đ + 1 lẵng trái cây  
468 Trần Nhân Sinh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
469 Trần Thị Gái Sinh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
470 Hoàng Lộc Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
471 Trưởng tộc Họ Trần Nại Cửu 100.000đ  
472 Họ Võ Làng Nại Cửu 100.000đ  
473 Họ Hoàng Nại Cửu 100.000đ  
474 Lê Đấu TXQT 200.000đ  
475 Họ Lê Nại Cửu 100.000đ  
476 Lê Văn Mai Bích La Đông 200.000đ  
477 Trần Thị Doản Bích La Đông 200.000đ  
478 Lê Thị Ủy + Trần Gia Thùy Đội 4, Nại Cửu 400.000đ  
479 NPĐ An Trú Triệu Tài 500.000đ  
480 Hoàng Thị Lịch An Trú 100.000đ  
481 Đạo tràng Hồng Liên Triệu Phong 200.000đ  
482 Dương Thanh Hữu Niên, Triệu Hòa 200.000đ  
483 Dương Đình Tàu Bích La Trung 200.000đ  
484 Trần Dưỡng Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
485 Võ Thủ Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
486 Trần Văn Chương   Thượng Trạch , Triệu Sơn   700.000đ  
487 Trần Văn Huy  
488 Trần Thị Hường  
489 Trần Thị My  
490 BHT NPĐ Thượng Trạch Triệu Phong 200.000đ  
491 Đạo Tràng Liên Khai Vùng 5,Triệu Phong 200.000đ  
492 NPĐ Nhan Biều Triệu Phong 200.000đ  
493 Phật tử Bạch Niệm Tả Hữu, Triệu Tài 200.000đ  
494 Hoàng Sanh Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
495 Hoàng Bốn Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
496 Nguyễn Thương Xóm Chùa, Nại Cửu 100.000đ  
497 Võ Quốc Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
498 BHT NPĐ Hà Tây Triệu An 200.000đ  
499 NPĐ Đồng Bào Triệu Sơn 500.000đ  
500 GĐPT Quy Thiện Hải Quy, Hải Lăng 200.000đ  
501 GĐPT Trâm Lý Hải Quy, Hải Lăng 200.000đ  
502 Nguyễn Thị Hảo K55 Đà Nẵng 10.700.000đ  
503 Gia đình Mệ Đào Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
504 Chùa An Trạch Triệu Trạch 500.000đ  
505 Lê Thị Hài An Tiêm, Triệu Thành 200.000đ  
506 Lê Nậy Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
507 Võ Tùng Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
508 Gia đình Dì Vân Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
509 Lê Thị Chiến TXQT 200.000đ  
510 Hoàng Dũng Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
511 Nguyễn Thị Hưởng Ngô Xá Tây 200.000đ  
512 Nguyễn Thị Mai Ngô Xá Tây 200.000đ  
513 Lê Thị Thỉ Ngô Xá Tây 200.000đ  
514 Tổ Phật tử Hải Ninh Chùa Hoằng Phúc, Quảng Bình 500.000đ  
515 Võ Lập Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
516 PT Đổ Xuân Hiệu Bích Khê, Triệu Long 200.000đ  
517 NPĐ Bích Khê Bích Khê, Triệu Long 500.000đ  
518 Phật tử Quảng Bình tổ 3 Chùa Hoằng Phúc, Quảng Bình 6.750.000đ  
519 Lê Thị Thừa Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
520 Võ Điền Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
521 Nguyễn Thị Tải An Hưng, Triệu Tài 200.000đ  
522 Võ Văn Đoàn Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
523 Lê Thị Hiu Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
524 Lê Thị Lựu Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
525 Nguyễn Đức Minh Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
526 Nguyễn Thị Sáu Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
527 Hoàng Lực Đội 4, Nại Cửu 1.000.000đ  
528 Hoàng Dưỡng Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
529 Trần Thị Gái Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
530 Lê Thị Hạnh Đội 5, Nại Cửu 50.000đ  
531 Trần Thị Thỷ Đội 5, Nại Cửu 100.000đ  
532 Nhuận Đức NPĐ Vân Hòa 100.000đ  
533 Nguyễn Thị Lệ TXQT 200.000đ  
534 Nguyễn Tám Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
535 Lê Thị Út Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
536 Hoàng Hữu Toàn Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
537 Lê Hiển Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
538 Nguyễn Thị Oanh Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
539 Hoàng Văn Hòa Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
540 Hoàng Cảnh Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
541 Võ Triển Phường 2, TXQT 200.000đ  
542 O Mừng Tân Đức, Triệu Thành 200.000đ  
543 Trần Hoa Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
544 Võ Tấn Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
545 Trần Oanh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
546 Hoàng Văn Thủ Phường 2, TXQT 500.000đ  
547 Lê Thị Phi Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
548 Võ Sỹ Trường Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
549 NPĐ Tài Lương Triệu Tài 500.000đ  
550 Trần Long Xóm Hà, Nại Cửu 200.000đ  
551 Hoàng Thị Lời Đội 5, Nại Cửu 300.000đ  
552 Lê Thành Long Đội 4, Bích La Đông 150.000đ  
553 Nguyễn Hữu Hoàng Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
554 Nguyễn Thiên Bích La Đông 300.000đ  
555 Chùa Long Quang Triệu Trạch 200.000đ  
556 Trần Thị Cẩm Nhung Sài Gòn 1.000.000đ  
557 Hoàng Thọ Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
558 Nguyễn Thị Chanh TT Ái Tử 100.000đ  
559 Võ Ty Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
560 NPĐ Thạch Hãn TXQT 300.000đ  
561 NPĐ Phù Lưu Triệu Long 1.000.000đ  
562 Hiền My TXQT 200.000đ  
563 Lê Duy Linh Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
564 Trần Chính TXQT 300.000đ  
565 Tăng Thị Thơ Cổ Thành, Triệu Thành 500.000đ  
566 Hà Ngọc Diệp, Hoàng Toàn Cổ Thành 500.000đ  
567 Trần Thị Thiên Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
568 Thầy Hoàng Biểu TXQT 200.000đ  
569 Thủy + Khánh Cổ Thành (Xưởng cưa gỗ) 500.000đ  
570 Hoàng Khôi Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
571 Trần Bình Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
572 Trần Văn Khai Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
573 Mai Thị Sam TXQT 200.000đ  
574 NPĐ Ngô Xá Đông Triệu Trung 300.000đ  
575 Mệ Huế TXQT 500.000đ  
576 Chị Bạch Yến TXQT 500.000đ  
577 Phan Hà Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
578 Nguyễn Văn Lương An Trú, Triệu Tài 200.000đ  
579 Thủy Quyền Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
580 Nguyễn Hữu Lợi Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
581 Võ Liệu Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
582 Đoàn Thị Giỏ Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
583 Phạm Văn MinhPhạm Thị Thanh Quảng Bình 700.000đ  
584 Phan Thị Diệu Hà An Tiêm, Triệu Thành 200.000đ  
585 Nguyễn Thị Hải TXQT 200.000đ  
586 Bác Diệm Tả Hữu, Triệu Tài 200.000đ  
587 Hoàng Thị Hồng Bán hoa chợ TXQT 500.000đ  
588 Nguyễn Thị Thủy An Tiêm, Triệu Thành 500.000đ  
589 Võ Tây Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
590 Lê Thị Hích NPĐ Ngô Xá Đông 300.000đ  
591 Hoàng Hữu Vinh Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
592 Trần Thị An Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
593 Lê Hội Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
594 NPĐ Võ Thuận Triệu Thuận 200.000đ  
595 Trần Tùng Đội 6, Nại Cửu 500.000đ  
596 Lan + Diệu Chợ TXQT 200.000đ  
597 NPĐ Quy Thiện Quy Thiện 200.000đ  
598 Lê Lào Đội 5, Nại Cửu 500.000đ  
599 Ban Hộ tự NPĐ Phương Ngạn   200.000đ  
600 Hoàng Vũ Hòa Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
601 Lê Hứa Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
602 Em Đờn An Đôn 200.000đ  
603 Em Đỉu, cháu Giải + Phương An Đôn 600.000đ  
604 Trần Trọng Tâm Đại Áng, Đông Hà 200.000đ  
605 Võ Long Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
606 Phan Tấn Tuyên TXQT 200.000đ  
607 Lê Thị Tình+Hồ Thị Lệ Bán trái cây 200.000đ  
608 Công ty Trang Toàn TXQT 1.500.000đ  
609 Nguyễn Đăng Lâm TXQT 500.000đ  
610 Lê Sồ Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
611 Hồ Đức Ninh, Nguyễn Thị Hường   100.000đ  
612 Nguyễn Thị Phương TXQT 500.000đ  
613 Hồ Ứng Thận An Tiêm, Triệu Thành 500.000đ  
614 Lê Hai Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
615 Lê Quang Đạo Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
616 Phạm Thị Tuyền Quảng Bình 1.000.000đ  
617 Trần Trác Cổ Thành 500.000đ  
618 Gia đình Trần Chí Cường TXQT 500.000đ  
619 Hoàng Xuân Phúc Xóm Hà, Nại Cửu 200.000đ  
620 Võ Đức Việt Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
621 Lê Dinh Đội 2, Nại Cửu 300.000đ  
622 Lê Thìn+Bê Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
623 Trần Thị Minh Ánh Đại An Khê, Hải Thượng 300.000đ  
624 Trần Thị Vân Đông Thanh, Đông Hà 500.000đ  
625 Phan Văn Đức 349 THĐ, TXQT 500.000đ  
626 Bùi Thị Phương Hải Thượng, Hải Lăng 500.000đ  
627 Nhà hàng Hồng Hới Bích Khê 500.000đ  
628 Lê Thị Chính TXQT 200.000đ  
629 Trần Thanh Liêm TXQT 100.000đ  
630 Trần Thị Xuân 26 Lê Lợi, Đông Hà 500.000đ  
631 Lê Thị Đạo Đông Hà 400.000đ  
632 Võ Văn Trang Đông Hà 500.000đ  
633 Cty ảnh Tuổi Hồng TXQT 300.000đ  
634 Đào Văn Ngọc Hải Thượng, Hải Lăng 1.000.000đ  
635 Tạp hóa Kim Anh Đông Hà 100.000đ  
636 Lê Tám Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
637 Trần Kiêm Xóm Hà,Nại Cửu 200.000đ  
638 Doanh nghiệp Hồng Tơ TXQT 2.000.000đ  
639 Nguyễn Văn Huỳnh Khe Sanh, Hướng Hóa 200.000đ  
640 Cty Phước Dũng TXQT 3.000.000đ  
641 Thị Nhung 370 Trần Hưng Đạo, TXQT 200.000đ  
642 Hai, nhựa Song Long Thị xã Quảng Trị 1.200.000đ  
643 Hoa (Huế) Chợ Thi xã Quảng Trị 100.000đ  
644 Võ Tha, Trần Thị Hòa Lộc Ninh 200.000đ  
645 Võ Hảo Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
646 Lê Vức Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
647 Hoàng Nhật Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
648 Nguyễn Thị Phong Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
649 Nguyễn Kim Lành Tiểu khu 3, TT Ái Tử 200.000đ  
650 Võ Thị Lệ Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
651 Nguyễn Thị Đóa Tiệm Bánh Thị Xã  Quảng Trị 400.000đ  
652 Tuấn Linh Photo – in ấn Thị xã Quảng Trị 200.000đ  
653 Tý, Yến, Nhi, Lớn, Ngân Thị xã Quảng Trị 1.000.000đ  
654 Lê Tùng Thị xã Quảng Trị 1.000.000đ  
655 Ánh Linh Ngân hàng NN TX Quảng Trị 500.000đ  
656 Võ Mạnh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
657 Trần Thị Phương Đông Hà 400.000đ  
658 Trần Thị Hoàn Đông Hà 200.000đ  
659 Lê Thanh Châu Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
660 Trần Tín Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
661 Lê Thị Lan Đội 6, Bích La Đông 100.000đ  
662 Trần Bình Nhân + Lệ Thủy Thị xã Quảng Trị 300.000đ  
663 Nguyễn Thành Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
664 Trần Thị Sa Đội 2, Nại Cửu 300.000đ  
665 Hoàng Thanh Hải Bệnh viện Triệu Hải 200.000đ  
666 Trần Đình Sơn Đội 4, Nại Cửu 500.000đ  
667 Võ Thị Sự (đá) Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
668 Hoàng Cường Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
669 Nguyễn Thị Phú Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
670 Lê Thị Cam Thị xã Quảng  Trị 200.000đ  
671 Lê Cung Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
672 Nguyễn Mỹ Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
673 Cháu Tuấn + Thi Triệu  Thành 200.000đ  
674 Nguyễn Thị Lệ Ái Tử 100.000đ  
675 Hồng + ThànhSu Chí, Hòa, Quyền Ái Tử, Thị xã Quảng Trị 600.000đ  
676 Võ Ngọc Ánh ( Ty ) Phòng TNMT Triệu Phong 200.000đ  
677 Nguyễn Lộc Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
678 O Đông Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
679 Võ Đức Quốc Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
680 Phạm Thị Thủy Xã Thuận, Hướng Hóa, Qtrị 500.000đ  
681
  1. Hồ Văn Lợi
Ngô Xá Tây 200.000đ  
682 Hồ Thị Phượng Hải Xuân 200.000đ  
683 Lê Huỳnh (định) Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
684 Trần Thiện Đội 4, Nại Cửu 500.000đ  
685 Trần Thị Dung Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
686 Võ Nguyên Phương Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
687 Nguyễn Thị Huyền Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
688 Chị Lưu + Chị Luyến An Trú, Triệu Tài 300.000đ  
689 Được + Thúy Thị xã Quảng Trị 200.000đ  
690 Quang + Hà Đội 5, Nại Cửu 150.000đ  
691 Chị Sinh bán Áo quần TX Quảng Trị 200.000đ  
692 Trần Chí Đội 2, Nại Cửu 2.000.000đ  
693 Võ Thị Điệp Cổ Thành 200.000đ  
694 Ngô Thị Vang Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
695 Trần Thị Duyên Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
696 Trần Thanh Châu Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
697 Lê Thu Đội 6, Nại Cửu 150.000đ  
698 Nguyễn Hải Thủy Thanh Lê, Triệu Trung 200.000đ  
699 Trần Khai Bích La Nam 300.000đ  
700 Thinh + Trang Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
701 Cháu Hóa   150.000đ  
702 Võ Thủ Đội 2, Nại Cửu 200.000  
703 Võ Thị Lanh Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
704 Hoàng Hoạt Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
705 Võ Thị Nuôi Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
706 Đỗ Thị Minh TP Đông Hà 500.000đ  
707 Võ Thị Dư Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
708 Phùng Thị Vang Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
709 Võ Sinh Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
710 Lê Thị Nữ Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
711 Đại gia đình Nhuận Vừng Đại Áng 500.000đ  
712 Phật giáo huyện Hải Lăng Hải Lăng, Quảng Trị 500.000đ  
713 Dì Kiều An Đôn 300.000đ  
714 Nguyễn Quang Tùng Triệu Trung 200.000đ  
715 Lê Du Kinh tế mới Triệu Phong 200.000đ  
716 Phan Thị Họt Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
717 Võ Thành Minh Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
718 Cháu Hạnh Ngô Xá Tây 500.000đ  
719 Lê Thị Khuyên Đội 4, Bích Đông 100.000đ  
720 Trương Thị Sen Đội 7, Nại Cửu 500.000đ  
721 Lê Thị Tuyên Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
722 Hoàng Đông Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
723 Hoàng Biển Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
724 Hoàng Văn Trí Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
725 Hồ Thị Lan Thị  xã Quảng Trị 100.000đ  
726 Phan Chí Thanh Phường Nại Cửu 200.000đ  
727 Lê Hữu Thỏa Triệu Ái 200.000đ  
728 Đức  Yên Agribank Vĩnh Định 2.000.000đ  
729 Võ Thị Kính Đội 3, Nại Cửu 50.000đ  
730 Lê Dưỡng Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
731 Hoàng Thị Liên Thị xã Quảng Trị 1.000.000đ  
732 Lê Hữu Phước + Lan Ái Tử 200.000đ  
733 Lê Danh Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
734 Hoàng Phúc Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
735 Hoàng Thị Quý Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
736 Phan Văn Phú Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
737 Trần Lợi Đội 3, Nại Cửu 150.000đ  
738 Lê Văn Hải Đội 6, Nại Cửu 100.000đ  
739 Nguyễn Hữu Kiệt NPĐ Xuân Thành 200.000đ  
740 Phan Ngọc Thuận Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
741 Loan + Trí Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
742 Võ Thông Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
743 Trần Nuôi Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
744 Trần Công Lộc Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
745 Chùa Quảng Long Quảng Lượng 200.000đ  
746 Trương Đình Khiêm An Đôn 200.000đ  
747 Ngân hàng Agibank Vĩnh Định 500.000đ  
748 Hoàng Thị Ba Đạo Đầu, Triệu Trung 200.000đ  
749 Gia đình bà Dương Đội 4, Nại Cửu ( 5 người con ) 1.500.000đ  
750 Lê Danh  Tương Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
751 Lê  Hóa Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  
752 Võ Hiếu Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
753 Dương Thị Táo Bích La Trung 500.000đ  
754 Phan Thị Cúc Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
755 Đoàn Viết Tích Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
756 Nguyễn Đức Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
757 Nại Cửu Phường   500.000đ  
758 Võ Văn Chớ Phường Nại Cửu 100.000đ  
759 Hoàng Đế Phường Nại Cửu 100.000đ  
760 Hoàng Bình Phường Nại Cửu 50.000đ  
761 Chùa Phước An Triệu Lăng 1.000.000đ  
762 Đơn + Phượng Nại Cửu Phường 100.000đ  
763 Trần Thị Hoa Thị xã Quảng Trị 200.000đ  
764 Không tên   200.000đ  
765 NPĐ An Cư Triệu Phước 300.000đ  
766 NPĐ Bình An Triệu Vân 200.000đ  
767 Hoàng Thị Lài Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
768 Trần Đình Trọng Tả Hữu, Triệu Tài 200.000đ  
769 Hoàng Thị Nga Đạo Đầu , Triệu Trung 200.000đ  
770 Trần Quang Thị xã Quảng Trị 200.000đ  
771 Nguyễn Thị Trúc Bích La Trung 1.000.000đ  
772 Nguyễn Thị Nhung Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
773 Hoàng Văn Du Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
774 Võ Thị Hịu Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
775 Võ Thị Lài Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
776 Lê Thị Thống Đội 2, Nại Cửu 500.000đ  
777 Lê Minh Dũng Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
778 Đạo Tràng Tịnh An Triệu Phong 200.000đ  
779 Lê Thị Thú Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
780 Phan Bốn Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
781 Võ Đông Nại Cửu Phường 100.000đ  
782 Lê Xuân Hiền Ái Tử 300.000đ  
783 Nguyễn Thị Sen Nại Cửu 100.000đ  
784 NPĐ Thanh Liêm Triệu Phong 1.000.000đ  
785 Trần Thị Mùi Đội 3, Nại Cửu 200.000đ  
786 NPĐ An Tiêm An Tiêm, Triệu Thành 200.000đ  
787 Lê Xuân Năm Đội 1, Nại Cửu 300.000đ  
788 Nguyễn Thị Mai Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
789 Hoàng Long Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
790 NPĐ Thạch Hãn Thạch Hãn, TXQT 200.000đ  
791 Võ Thị Vãn Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
792 Không tên   200.000đ  
793 Không tên   100.000đ  
794 Lê Doi Đội 7, Nại Cửu 300.000đ  
795 Thanh + Trang Thị xã Quảng Trị 1.000.000đ  
796 Lê Hiu Đội 6, Nại Cửu 150.000đ  
797 Đoàn Thị Trịnh Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
798 Hoàng Huệ Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
799 NPĐ Đâu Kênh Triệu Long 500.000đ  
800 Nguyễn Văn Thược Chùa Thanh Lê, Triệu Trung 400.000đ  
801 Lê Thị Thinh Bích La Trung 200.000đ  
802 Đạo Tràng Phước Huệ Triệu Phong 200.000đ  
803 Võ Danh Tiến Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
804 Chùa Long Hưng Hải Lăng 200.000đ  
805 Lê Thà Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
806 Trần Văn Hiếu Bích La Nam 300.000đ  
807 Lê Hoàng Chung Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
808 Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang Trung Kiên 200.000đ  
809 Họ Phan Nại Cửu 100.000đ  
810 Lê Thị Bảy Bích La 100.000đ  
811 Nguyễn Duy Thanh Thạch Hãn 200.000đ  
812 Lê Nẫm Phường Nại Cửu 200.000đ  
813 Đạo Tràng Thanh Lương Triệu Phong 200.000đ  
814 NPĐ Lưỡng Kim Triệu Phước 200.000đ  
815 Chùa Long Hưng Hải Lăng 1.000.000đ  
816 Vinh + Lanh An Tiêm, Triệu Thành 200.000đ  
817 Làng Bích Đông Triệu Đông 200.000đ  
818 Lê Văn Mẫn Phường Nại Cửu 50.000đ  
819 GĐPT Long Hưng Hải Lăng 100.000đ  
820 Tuyền + Thái An Tiêm, Triệu Thành 400.000đ  
821 Đỗ Thị Phương Tả Hữu, Triệu Tài 100.000đ  
822 Trần Thị Thùy Biên Tả Hữu, Triệu Tài 200.000đ  
823 Nguyễn Hậu Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
824 Nguyễn Thành Phúc An Trú, Triệu Tài 1.000.000đ  
825 Lê Xuân Củ Ái Tử 300.000đ  
826 Phương Anh Tuấn, Triệu Tài 500.000đ  
827 Gia đình Nguyễn Văn Bốn An Trú, Triệu Tài 600.000đ  
828 Lê Văn Huy + Hồ Anh Tuấn, Triệu Tài 500.000đ  
829 NPĐ Cổ Thành Cổ Thành , Triệu Thành 200.000đ  
830 ĐT Tịnh Lạc Vàng 2 Triệu Phong 200.000đ  
831 NPĐ Cao Hy Triệu Phước, Triệu Phong 300.000đ  
832 Hoàng Văn An Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
833 Hoàng Nguyên Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
834 Trần Yên Đội 4, Nại Cửu 100.000đ  
835 Võ Mót Đội 5, Nại Cửu 200.000đ  
836 Hà Thị Sự Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
837 Võ Tư Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
838 Võ Thị Nghĩa Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
839 Võ Đức Sính Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
840 BHT Chùa Tịnh Quang   250.000đ  
841 Trần Quang Hợi TP Đông Hà 500.000đ  
842 Lê Cang Đội 5, Nại Cửu 150.000đ  
843 Lê Thị Xà Đội 4, Nại Cửu 500.000đ  
844 Chùa Quảng Tế Thành phố Huế 2.000.000đ  
845 Phật tử Tường   2.000.000đ  
846 Trần Thị Phụng Thị xã Quảng Trị 500.000đ  
847 Nguyễn Di + Tâm   500.000đ  
848 Bùi Thị Giỏ An Hưng, Triệu Tài 200.000đ  
849 Nguyễn Thị Năm Thị xã Quảng Trị 100.000đ  
850 Phạm Thị Thanh Đội 2, Nại Cửu 100.000đ  
851 Lê Thị Thêm Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
852 Thái Thị Lệ Chùa Thạch Hãn 200.000đ  
853 UBMTTQVN Huyện Triệu Phong 500.000đ  
854 Trần Bảo Đội 1, Nại Cửu 100.000đ  
855 Hoàng Thị Huệ Thị xã Quảng Trị 200.000đ  
856 Trần Thị Bê Thị xã Quảng Trị 100.000đ  
857 Huỳnh Thị Diệu Nga Chùa Thạch Hãn 300.000đ  
858 Nguyễn Đức Dũng Đội 7, Nại Cửu 200.000đ  
859 Võ Vinh Đội 4, Nại Cửu 200.000đ  
860 Hoàng Văn Hòa Đội 2, Nại Cửu 200.000đ  
861 GĐPT Đâu  Kênh Triệu Long 200.000đ  
862 Đạo tràng Thiện Tuệ Vùng 1 Triệu Phong 300.000đ  
863 Hoàng Long Đội 4, Nại Cửu 300.000đ  
864 Võ Thị Thuấn Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
865 Lê Thị Châu Đội 3, Nại Cửu 100.000đ  
866 Lê Huỳnh Đội 7, Nại Cửu 100.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 12

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG
1 Nguyễn Thị Me Tân Long, Hướng Hóa 10.000.000đ
2 Dì Mai ( bán Gạo) Thị xã Quảng Trị 200.000đ
3 Hoàng Thị Thanh Thị xã Quảng Trị 500.000đ+200 chai nước uống
4 Trần Ước Đội 4, Nại Cửu 100.000đ
5 Trần Thị Nuôi Đội 4, Nại Cửu 1.000.000đ
6 Võ Thanh Tâm Vũng Tàu
7 Trần Có Đội 4, Nại Cửu 3.000.000đ
8 Bác Sỹ Trọng Thị trấn Ái Tử 500.000đ
9 Lê Thị Hằng  Thâm Triều, Triệu Tài 200.000đ
10 Nguyễn Thị Thu Thị xã Quảng Trị 500.000đ
11 Chị Trân+ Loan Thị xã Quảng Trị 300.000đ
12 Nguyễn Thị Hoa Thị xã Quảng Trị 50.000đ
13 Hồ Thị Bê Thị xã Quảng Trị 200.000đ
14 Hồ Thị Mai Thị xã Quảng Trị 400.000đ
15 Võ Thị Nhàn Thị xã Quảng Trị
16 Thanh Tịnh Thị xã Quảng Trị
17 Lê Hữu Lộc Bích La Đông 100.000đ
18 Nguyễn Thị Tứ Xóm Dương, Cổ Thành 300.000đ
19 Đạo tràng Tịnh Độ Chùa Tỉnh Hội 1.000.000đ
20 Phan Thị Thinh Đạo Đầu, Triệu Trung 300.000đ
21 Võ Trung Đội 2, Nại Cửu 1.000.000đ
22 Hoàng Thọ Đội 7, Nại Cửu 200.000đ
23 Trần Đức Hiền(trần văn mùi) Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
24 Trần Trường Thôn Nại Cửu, Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
25 Trần Thị Kim Yến Thôn Nại Cửu, Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
26 Trần Thị Lệ Hằng Thôn Nại Cửu, Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
27 Lê Thị Hiệp Hậu Kiên , Triệu Thành 200.000đ
28 Lê Thị Hòa Đội 3, Nại Cửu 500.000đ
29 Nguyễn Trường Sơn Lao Bảo, Hướng Hóa 300.000đ
30 Chị Sương Thị xã  Quảng Trị 300.000đ
31 Võ Thị Thu Hồng Đội 2, Nại Cửu 200.000đ
32 Lê Cảnh Đẳng Đội 4, Bích La Đông 200.000đ
33 Lê Thị Thu Đội 4, Bích La Đông 100.000đ
34 Phật tử Nguyên Thục              Nguyên Cơ Cổ Thành, Triệu Thành 500.000đ
35 Hồ Thị Vui Cổ Thành, Triệu Thành 100.000đ
36 Hồ Thị Hoa TP Đông Hà 100.000đ
37 Lê Thị Hà TP Đông Hà 100.000đ
38 Phạm Thị Vẽ Thị xã Quảng Trị 200.000đ
39 Phan Thị Hồng Thạch Thị xã Quảng Trị 600.000đ
40 Đoàn Viết Dũng Đội 7, Nại Cửu 400.000đ
41 Hoàng Bút Đội 5, Nại Cửu 300.000đ
42 Nguyễn Thị Nhung Thị xã Quảng Trị 500.000đ
43 Không tên An Hưng, Triệu Tài 100.000đ
44 Phật tử Kiều Nga Thị xã Quảng Trị 100.000đ
45 Lê Thị Bốn Thành phố Đà Nẵng 1.000.000đ
46 Lê Thị Hai Đội 5, Nại Cửu 500.000đ
47 Nguyễn Thị Mỹ Châu Thành phố Đông Hà 1.000.000đ
48 Dì Nữ Thị xã Quảng Trị 200.000đ
49 Giáo Sư Võ Viễn Quy Nhơn, Bình Định 2.000.000đ
50 Gia đình Hoàng Thị Thanh Đội 2, Nại Cửu 1.000.000đ
51 Hoàng Công VĩnhHoàng Quỳnh Hoa Hà Nội 2.000.000đ
52 Hoàng Thị Minh TP Hồ Chí Minh 2.000.000đ
53 Trần Diếp Đội 6, Nại Cửu 300.000đ
54 Lê Thị Huê Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
55 Đoàn Viết Mai Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
56 Đoàn Viết Đãi Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
57 Nguyễn Thanh Bình Tân Thành, Hướng Hóa 300.000đ
58 Hoàng Mong Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
59 Lê Tấn Sỹ Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
60 Lê Đại Nghĩa Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
61 Võ Thị Thế Tân Thành, Hướng Hóa 100.000đ
62 Võ Phước Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
63 Lê Thị  Thúy Tân Thành, Hướng Hóa 200.000đ
64 Trần Vũ Tân Thành, Hướng Hóa 500.000đ
65 Hồng Vân Đội 7, Bích La Đông 200.000đ
66 Phật tử vô danh   100.000đ
67 Lê Thị Ái Quỳnh (Dâu bác Dòan, đội 4) TP Hồ Chí Minh 2.000.000đ
68 Hoàng Đoái TP Hồ Chí Minh 10.000.000đ
69 Lê Văn Dũng (con Lê Dưng) TP Hồ Chí Minh 1.000.000đ

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 13

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG  
1 Gia đình Trần Thụ Bà Rịa, Vũng Tàu 1.000.000đ  
2 Lê Chí Linh Đội 2, Nại Cửu 1.000.000đ  
3 Phạm Tuyến Đại Hào 500.000đ  
4 Nguyễn Thị Thái Vân Hòa 200.000đ  
5 Trần Thị Hiệp Vân Hòa 200.000đ  
6 Nguyễn Thị Thẩm Vân Hòa 100.000đ  
7 Lê Thị Mai Vân Hòa 200.000đ  
8 Phật tử Bi Bi 51 Nguyễn Huệ, Đông Hà 1.000.000đ  
9 Phạm Xuân Trường Lệ Thủy, Quảng Bình 200.000đ  
10 Võ Thị Thu Hằng Lệ Thủy, Quảng Bình 200.000đ  
11 Võ Thanh Doãn Lệ Thủy, Quảng Bình 200.000đ  
12 Phan Thị Thu Tân Long, Hướng Hóa 1.000.000đ  
13 Ngô Thị Nguyệt Hoa Tân Long, Hướng Hóa 500.000đ  
14 Phật tử ở Mỹ   200USD  
15 Gia Đình Lê Thị Hữu Đội 4, Nại Cửu 10.000.000đ  
16 Lê Thanh Danh Nại Cửu, Tân Thành, Hướng Hóa 1.000.000đ  
17 Công ty Đại Hoàng Kim Phú Riềng, Bình Phước 1.000 bao xi măng  
18 Vợ chồng Lê Hoài Đức và Trần Thị Hồng Vân Lái Thiêu, Bình Phước 500.000đ  
19 Vợ chồng Lê Thị Tiệm, Trần Thị Hồng Nhung Thuận Phú, Bình Phước 500.000đ  
20 Nguyễn Văn Hiền Xã Thuận, Hướng Hóa 300.000đ  
21 Nguyễn Thị Trúc Vân Hòa, Triệu Hòa 200.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 14

TT Phương Danh Địa chỉ Hỷ cúng Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hồng Đại Hào 200.000đ  
2 Hoàng Thị Lợi Đại Hào 200.000đ  
3 Nguyễn Thị Chạy TP Đông Hà 500.000đ  
4 Phạm Thị Mỹ Liên Nhà máy gạch Minh Hưng Quảng Trị 3.000.000đ  
5 Chú Toàn, chú Hồng chở cát Triệu Trạch 200.000đ  
6  Nguyễn Thị Kim Hồng Nha Trang 3.000.000đ Con gái Dì Hạnh
7 Chị Lài + Mệ Ba TP Đồng Hà 2,5 tấn xi măng  
8 Chị Diệu Phước Quán Chay Cọ  Dầu 1 tấn xi măng  
9 Đinh Thị Mai Long Biên, Hà Nội 1.000.000đ  
10 Hoàng Thị Phước Ngọc TT Ái Tử 500.000đ  
11 Võ Lành Lộc Ninh, Bình Phước 100.000đ  
12 Nguyễn Thị Liểu Cổ Thành , Triệu Thành 100.000đ  
13 Nguyễn VănTrung,Lý Thanh Châu TP Hồ Chí Minh 1.000.000đ Con thầy Thắng
14  Trương Thị Mai TP Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
15 Võ Thị Diệu Hạnh Long Thành, Đồng Nai 1.000.000đ  
16 Lê Ngọc Hoàng Cổ Thành  Triệu Thành 200.000đ  
17 Đồng Thị Thé Lệ Thủy, Quảng Bình 500.000đ  
18 Hoàng Thị Xuân TP Đông Hà 1.000.000đ  
19 Gia đình Dì Sen Thượng Xá, Hải Thượng 3.000.000đ  
20 Phật Tử Liên Huệ TP Hồ Chí Minh 200.000đ  
21 Nguyễn Văn Thông An Tiêm, Triệu Thành 500.000đ  
22 Trần Thị Thảo TP Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
23 Gia đình Hoàng Dự, Trần Thị Sự Bà Rịa, Vũng Tàu 5.000.000đ  
24 Nguyễn Mười TT Ái Tử 200.000đ  
25 Gia Đình Cố Phật Tử Nguyên Tài Đâu Kênh, Triệu Long 1.000.000đ  
26 Hoàng Thị Tâm An Tiêm , Triệu Thành 500.000đ  
27 Võ Thị Sự ( O Em) Đội 1, Nại Cửu 500.000đ  
28 Nguyễn Quang Phục Hà Nội 1.000.000đ Gia đình đám ở Ba Đồn

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 15

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ HỶ CÚNG GHI CHÚ
1 Sở – Trúc – Liệu Lệ Thủy, Quảng Bình 500.000đ  
2 Trần Hạnh TP Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
3 Đức + Hồng TP Đông Hà 200.000đ  
4 Hòa + Phương TP Đông Hà 1.000.000đ  
5 Hoàng Quốc Việt Đồng Nai 500.000đ  
6 Hoàng Kỳ Đồng Nai 1.000.000đ  
7 Hoàng Thị Thanh Lan Đồng Nai 500.000đ  
8 GĐ Võ Thị Liệu Đội 2, Nại Cửu 1.000.000đ  
9 Hoàng Văn Hạnh TXQT 500.000đ  
10 Phật tử Thanh Thanh TXQT 2 tấn xi măng  
11 Bác Thảo, thợ đóng cốt pha Bích La Hậu 200.000đ  
12 Phật tử vô danh Hà Nội 300.000.000đ  
13 Tùng – Thái USA 200USD  
14 Hồng + Thành TT Ái Tử 2.000.000đ (Đợt 2)  
15 Lê Thị Lũy TX Quảng Trị 200.000đ  
16 Hoàng Tư Bù Nho, Bình Phước 1.000.000đ  
17 Vợ chồng Tâm Phong Lệ Thủy, Quảng Bình 500.000đ  
18 Nguyễn Thị Tuyết Lệ Thủy, Quảng Bình 200.000đ  
19 Lê Thị Ngọc Vân TP Đông Hà 1.500.000đ  
20 GĐ bác Hoàng Đoái TP Hồ Chí Minh 100.000.000đ (đợt 2)
21 HT Thích Phước Toàn Chùa Vạn Phước , TP HCM 500.000đ  
22 Sư cô Thánh Chánh An Lợi, Triệu Độ 500.000đ  
23 Sư cô Diệu Lạc Gio Linh 1.000.000đ  
24 Vơ chồng Lê Minh Tâm Bảo Lộc, Lâm Đồng 2.000.000đ  
25 Lê Văn Tành TX Quảng Trị 500.000đ  
26 Phạm Thị Thiện An Hưng , Triệu Tài 250.000đ  
27 Nguyễn Hữu Đắc TX Quảng Trị 500.000đ  
28 Nguyễn Hữu Nhị Hà Nội 5.000.000đ  
29 Trần Anh Tuấn Hà Nội 500.000đ  
30 Đinh Tiến Dũng Long Biên, Hà Nội 1.000.000đ  
31 Đinh Văn Tòng Long Biên, Hà Nội 500.000đ  
32 Nguyễn Thị Hằng Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000đ  
33 Trần Thị Ngọc Long Biên, Hà Nội 500.000đ  
34 Lê Thị Nga Long Biên, Hà Nội 500.000đ  
35 Đinh Thị Mây Long Biên, Hà Nội 500.000đ  
36 Nguyễn Thị Thắm Long Biên, Hà Nội 500.000đ  
37 Đinh Thị Hòa Long Biên, Hà Nội 100.000đ  
38 Đinh Thị Vây Long Biên, Hà Nội 50.000đ  
39 Lê Thị Thoa (PD Diệu Lạc) Đồng Nai 500.000đ  
40 Trần Văn Quang TP Hồ Chí Minh 500.000đ  
41 PT Chùa Vạn Đức TP Hồ Chí Minh 4.200.000đ (Đợt 2)
42 GĐ Lê Thiện, Trần Thị Hưởng TP Hồ Chí Minh 5.000.000đ  
43 Hoàng Lộc Đạo Đầu, Triệu Trung 500.000đ  
44 Phan Thị Nhung Đạo Đầu, Triệu Trung 500.000đ  
45 Đào Văn Ngọc Đại An Khê, Hải Lăng 1.000.000đ  
46 Lê Thị Tăng Lộc Ninh, Bình Phước 500.000đ  
47 Trương Thị Tảo Vân Hòa, Triệu Hòa 200.000đ  
48 Lê Đức Lễ Lộc Ninh, Bình Phước 1.000.000đ  
49 Võ Thị Táo TP Đông Hà 200.000đ  
50 Lê Thị Tuyết USA 100USD  
51 Trần Văn Lanh Thị trấn Ái Tử 300.000đ  
52 Võ Thành Công TP Đông Hà 1.000.000đ  
53 Lê Thị Ủy Đội 4, Nại Cửu 2.000.000đ  
54 Lê Thị Sáu TX Quảng Trị 200.000đ  
55 Trần Chí Cường TX Quảng Trị 300.000đ  
56 Lê Văn Tam Đội 5, Bích La Đông 200.000đ  
57 Vợ chồng BS Sáu + Thông TP Đông Hà 1.000.000đ  
58 Dì Tô Đà Nẵng 2.000.000đ  
59 Trần Thị Sen Thị trấn Cam Lộ 1.500.000đ  
60 Đại GĐPT Phan T. Thúy Hoa

Đại GĐPT Cúc – Thịnh

TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

80.000.000đ

20.000.000đ

 

( Cúng dường để thỉnh tượng Phật)

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của Quý Phật Tử đã cúng dường xây dựng chùa Nại Cửu. Xin hồi hướng lên ngôi Tam Bảo cầu nguyện cho Quý Phật tử và gia quyến thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, sở cầu sở nguyện như ý. Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách cúng dường tiếp theo .

 QUÝ PHẬT TỬ NUÔI HEO ĐẤT ĐỢT 1 CÚNG DƯỜNG XÂY CHÙA NẠI CỬU

TT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ TỊNH TÀI GHI CHÚ
1 Trần Thị Lánh Lệ Thủy, Quảng Bình 716.000đ  
2 Nguyễn Thị Tuyết Lệ Thủy, Quảng Bình 446.000đ  
3 Nguyễn Thị Thiên Lệ Thủy, Quảng Bình 399.000đ  
4 Võ Thị Táo Lệ Thủy, Quảng Bình 142.000đ  
5 Phạm Thị Lệ Thi Lệ Thủy, Quảng Bình 68.000đ  
6 Lê Thị Xà Nại Cửu, Quảng Trị 330.000đ  
7 Trần Thị Hoa Thị Xã Quảng Trị 970.000đ  
8 Hoàng Thị Huê Thị xã Quảng Trị 494.000đ  
9 Nguyễn Thị Hoa Thị xã Quảng Trị 434.000đ  
10 Trần Đình Lộc Thị xã Quảng Trị 159.000đ  
11 Trần Thị Bê Thị xã Quảng Trị 291.000đ  
12 Thái Thị Lệ Thị xã Quảng Trị 595.000đ  
13 Nguyễn Thị Phương Thị xã Quảng Trị 336.000đ  
14 Nguyễn Thị Lệ Thị xã Quảng Trị 432.000đ  
15 Lê Thị Mai Vân Hòa, Quảng Trị 781.000đ  
16 Trần Thị Rớt Hữu Niên, Quảng Trị 69.000đ  
17 Nguyễn Thị Trình Hậu Kiên, Quảng Trị 795.000đ  
18 Võ Thế Hòa Nại Cửu, Quảng Trị 1.075.000đ  
19 Tạ Thị Cầm Hậu Kiên, Quảng Trị 631.000đ  
20 Nguyễn Thị Hường Hậu Kiên, Quảng Trị 745.000đ  
21 Huỳnh Thị Gái Thị xã Quảng Trị 1.140.000đ  
22 Lê Thị Xúy Bích La Trung, Quảng Trị 145.000đ  
23 Nhóm Phật tử Chùa Tỉnh Hội, Quảng Trị Chùa Tỉnh Hội, Quảng Trị 1.345.000đ  
24 Dì Lụa Thị xã Quảng Trị 200.000đ  

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply