Home / Bảng vàng vinh danh / DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 1

TT Phương danh Địa chỉ Hỷ cúng Ghi chú
1 Hoàng Minh Khánh Bình Phước 500 bao xi măng  
2 Công ty Đại Hoàng Kim Huyện Phú Riềng, tỉnh  Bình Phước 10.000.000đ  
3 Tiêu Hà Khoa Hà Nội 5.000.000đ  
4 Vũ Quyết Hà Nội 5.000.000đ  
5 Bảo Khánh Hân TP. Hồ Chí Minh 20.000.000đ  
6 Trần Thị Túc Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
7 Võ Thị Sương Đội 1, Nại Cửu 200.000đ  
8 Lâm Thụy Nguyên Hồng TP. Hồ Chí Minh 10.000.000đ  
9 Phật tử Thu Trang TP. Hồ Chí Minh 5.000.000đ  
10 Nguyễn Thị Kim Hòa TP. Hồ Chí Minh 500.000đ  
11 Hoàng Thị Cẩm Vân TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
12 Hoàng Thị Cẩm Nhung TP. Hồ Chí Minh 500.000đ  
13 Hoàng Thị Bích Thủy TP. Hồ Chí Minh 200.000đ  
14 Lê Đức Tuấn Đội 7, Nại Cửu 1.000.000đ  

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU NĂM 2018 – ĐỢT 2

TT Phương danh Địa chỉ Hỷ cúng Ghi chú
1 Công ty Chánh Nam `TP. Hồ CHí Minh 1.000.000đ  
2 Anh chị Khải, Trâm USA 500USD  
3 Phùng Thị Thuấn và gia đình USA 2.000USD  
4 Nguyễn Thị Cúc TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
5 Nguyễn Thị Oanh TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
6 Nguyễn Thị Kim Trị TP. Hồ Chí Minh 1.000.000đ  
7 Huỳnh Thị Diệu Nga Thị xã Quảng Trị 300.000đ  
8 Trần Thị Lý Đội 1 – Nại Cửu 300.000đ  
9 Trần Thị Khánh Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
10 Lê Đoàn Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
11 Lê Thành Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
12 Lê Đoạn Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
13 Lê Hùng Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
14 Lê Cường Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
15 Lê Phiệt Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
16 Nguyễn Hữu Hồng Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
17 Phan Văn Sinh Phú Riềng, Bình Phước 100.000đ  
18 Nguyễn Hiền Phú Riềng, Bình Phước 200.000đ  
19 Trương Thị Tảo Vân Hòa, Triệu Hòa 100.000đ  
20 Võ Thị Phụng Đội 6, Nại Cửu 200.000đ  
21 Đoàn Thị Khánh Thị xã Quảng Trị 2.000.000đ  
22 Mạnh thường quân   700.000đ  
23 Phật tử Diệu Minh TP. Hồ Chí Minh 300.000đ  

Xin hồi hướng công đức của Quý Phật tử gần xa và chúng tôi sẽ cập nhật sự cúng dường của Quý Phật tử tiếp theo.

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply