Home / Thông báo / Giấy mời họp Hội đồng hương làng Nại Cửu tại Tp. Hồ Chí Minh

Giấy mời họp Hội đồng hương làng Nại Cửu tại Tp. Hồ Chí Minh

 

Đọc được giấy mời này, bà con vui lòng phổ biến đến nhiều đồng hương khác.24955412_1435601489872056_2234091376260301463_o

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply