Home / Hoạt động của làng / Lễ “Tịch Điền”- (Lễ “Xuống đồng”)

Lễ “Tịch Điền”- (Lễ “Xuống đồng”)

Lễ “Tịch Điền”, cúng ở Đến Xã Tắc (Phát Lát , Làng Nại Cửu). Theo cố Nhà văn Nhất Lâm ( quê Làng An Tiêm) Xã, là Thần Nông; Tắc, là Thần Đất. ( thông tin chưa kiểm chứng): Đền Xã Tắc Làng Nại Cửu có từ thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (cùng với các địa danh Cồn Súng…) là di chỉ của quốc gia thời “đại di dân lần thứ 3 từ Bắc vào Châu Ô, Chấu Lý khoảng năm 1600″. Khi đó hình thành “Xứ Đàng trong” đóng đô tại Ái Tử. Cùng thời gian này đã hình thành các “Trại lính” và sau này là các Làng Trung Kiên, Hậu Kiên, Tã Kiên, Hữu Kiên…Làng Nại Cửu ta có 2 địa danh là “Đền Xã Tắc và Cồn Súng….”

Hàng năm, trước khi vào sản xuất vụ Đông xuân, Làng tổ chức Lễ “Xuống đồng” – Cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng ấm no hạnh phúc!

FB_IMG_1514703495429

FB_IMG_1514703499275

FB_IMG_1514703506353

FB_IMG_1514703499275~2

FB_IMG_1514703510017

 Bài : Nguyễn Xuân Hòa

Ảnh: Hoàng Trọng Đức

Bình luận facebook

comments

Leave a Reply