Home / Tag Archives: CHÙA NẠI CỬU

Tag Archives: CHÙA NẠI CỬU

THƯ MỜI DỰ LỄ ĐẶT ĐÁ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÙA NẠI CỬU

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ CHÙA NẠI CỬU  THƯ MỜI  NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT              Kính thưa quý Phật tử, bà con làng Nại Cửu xa quê!              Với chí nguyện tạo dựng một ngôi Phạm Vũ để hoằng pháp lợi sanh, góp phần làm lợi ích cho đạo pháp và quê hương, tạo điều kiện để bà con Phật tử có nơi tu học, sinh hoạt tâm linh hướng về Chơn – Thiện – Mỹ và nơi thờ phụng được ... Read More »