Home / Tag Archives: tưới phun mưa

Tag Archives: tưới phun mưa

Kỹ thuật tưới phun mưa cho cây trồng ở Quảng Trị

ky-thua-tuoi-phun-mua-cho-cay-trong-o-quang-tri

Kỹ thuật tưới phun mưa cho cây trồng ở Quảng Trị: Tưới nước cho cây trồng là yêu cầu rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, là một trong các biện pháp thâm canh. Để tưới có hiệu quả cần chọn phương pháp tưới phù hợp với từng loại cây trồng, điều kiện đất đai, điều kiện địa hình và nguồn nước. Một số phương pháp đang áp dụng hiện nay tưới cho cây trồng là phương pháp tưới tự động, cụ thể đó là: Tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới theo rãnh, tưới tràn; sau đây chúng tôi ... Read More »